Τα KANAVA Hotels & Resorts, o μεγάλος ελληνικός ξενοδοχειακός όμιλος με πέντε ξενοδοχεία 5 αστέρων και έξι Luxurious Villas σε Σαντορίνη, Πάρο και Μάνη, επέλεξε το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων τους.

Μέσω της προηγμένης λειτουργικότητας του OPTISHIFT, τα KANAVA Hotels & Resorts θα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός αποδοτικού προγράμματος βάσει των καθημερινών λειτουργικών απαιτήσεων, τηρώντας όλους τους περιορισμούς της εργατικής νομοθεσίας αλλά και τυχόν ατομικούς περιορισμούς των εργαζομένων.

Τέλος, μέσω του OPTISHIFT πραγματοποιούνται έλεγχοι νομιμότητας του προγράμματος σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, ενώ η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τη νέα διαδικασία δήλωσης των προγραμμάτων εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μέσω του Ψηφιακού Ωραρίου.