OPTISHIFT

Βέλτιστος Προγραμματισμός Βαρδιών

PROMETHEUS

Βέλτιστος Προγραμματισμός Παραγωγής

FORESIGHT

Forecasting & Budgeting

PRIMARY

OPTISHIFT
Προγραμματισμός Βαρδιών / Βαρδιολόγιο

myOPTISHIFT
Workforce Self-scheduling System

PROMETHEUS
Προγραμματισμός Παραγωγής

FORESIGHT
Forecasting & Budgeting

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Τι λένε οι πελάτες μας

AXF Α.Ε.

«Το OPTISHIFT έχει ελαχιστοποιήσει τον χρόνο ενασχόλησης με τον προγραμματισμό και τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί ελέγχου νομιμότητας, δημιουργίας των αναφορών προς το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με αλλαγές στο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τους μετρητές καταγραφής επιπλέον ωρών, εργασίας σε αργίες / Κυριακές, κλπ. διασφαλίζουν την ορθότητα, την πληρότητα και την αμεσότητα της πληροφορίας»

Δημήτριος Μπάβας, Management Consultant

Καφεκοπτεία ΛΟΥΜΙΔΗ

«Μέσω του OPTISHIFT επιτυγχάνουμε την ισονομία στην κατανομή των βαρδιών, των αδειών και των ρεπό μεταξύ των εργαζομένων μας, αλλά και το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας, δυο πολύ σημαντικές παραμέτρους για την αποτελεσματική λειτουργία της αλυσίδας καταστημάτων μας»

Βασίλης Λουμίδης, Operations Manager

Καταστήματα STARBUCKS

«Ο οργανισμός ήταν ήδη εξοικειωμένος με τον προγραμματισμό βαρδιών βάσει της πρόβλεψης πελατών και συναλλαγών και δεικτών όπως η παραγωγικότητα ανά κατάστημα. Επιλέξαμε το OPTISHIFT αφενός γιατί λειτουργεί με την ίδια λογική, οπότε αποτυπώνονται στο σύστημα βαρδιών όλες οι παράμετροι που ήδη χρησιμοποιούσαμε, αφετέρου λόγω της λειτουργικότητας του αυτόματου βέλτιστου προγραμματισμού, με την οποία διασφαλίζουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος βαρδιών.»

Θοδωρής Γιαννακόπουλος, HR Director

CQS

«Η ειδική λειτουργικότητα του OPTISHIFT για τηλεφωνικά κέντρα επιτρέπει την ασφαλή πρόβλεψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό ανά 30 λεπτά, βάσει παραμέτρων όπως το επίπεδο εξυπηρέτησης ή ο χρόνος αναμονής. Κατόπιν, η αυτοματοποιημένη πρόταση του συστήματος για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών αυτών, διασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας, δίνοντας στην εταιρία μας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.»

Αργύρης Ντάλης, MIS Manager

HYATT & REGENCY CASINO Thessaloniki

«Το OPTISHIFT αποτελεί το αποκλειστικό βαρδιολόγιο για το Regency Casino Thessaloniki από το 2014, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες προγραμματισμού βαρδιών των εργαζομένων. Από το 2019 εφαρμόσαμε το σύστημα και για το ξενοδοχείο HYATT προγραμματίζοντας τις βάρδιες του προσωπικού κάθε ειδικότητας, διευκολύνοντας και απλοποιώντας τη διαδικασία προγραμματισμού για ολόκληρο τον όμιλο.»

Γιάννης Στουγιαννάκης, HR Director

REGENCY CASINO Mont Parnes

«Οι πολύ μεγάλες ομάδες εργαζομένων που μοιράζονται το ίδιο πόστο, σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό σε μηνιαία βάση, καθιστούν την κατάρτιση ενός αποτελεσματικού βαρδιολογίου άκρως απαιτητική. Το OPTISHIFT έχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα ώστε να μας υποστηρίξει σε διαδικασίες που θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρες δίχως τη χρήση ενός πλήρους και εξειδικευμένου συστήματος.»

Φωτεινή Λόη, HR Director

EXTRA ASSISTANCE

«Το OPTISHIFT απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία του προγραμματισμού βαρδιών, καλύπτοντας τις λειτουργικές απαιτήσεις της EXTRA ASSISTANCE σε προσωπικό, τηρώντας παράλληλα τις συμβάσεις, τους ατομικούς περιορισμούς των εργαζομένων και την Εργατική Νομοθεσία.»

Νικόλαος Μπουσουλόπουλος, Vice President

PET CITY

«Το OPTISHIFT απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία του προγραμματισμού βαρδιών, καλύπτοντας τις λειτουργικές απαιτήσεις της PET CITY σε προσωπικό, τηρώντας παράλληλα τις συμβάσεις, τους ατομικούς περιορισμούς των εργαζομένων και την Εργατική Νομοθεσία».

Νικόλαος Πρίφτης, HR Director

EMPIRIA GROUP

«Το OPTISHIFT έχει ελαχιστοποιήσει το χρόνο ενασχόλησης με τον προγραμματισμό και τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Παράλληλα, ο οργανισμός επιτυγχάνει την προσαρμογή στον εκάστοτε φόρτο εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομιμότητα του προγράμματος και τη δίκαιη κατανομή των βαρδιών και των ρεπό στους εργαζόμενους».

Κωνσταντίνος Καρακώστας, Payroll Manager

AGROINVEST

«Η Agroinvest μέσω της προηγμένης λειτουργικότητας του OPTISHIFT, επιτυγχάνει την προσαρμογή στον εκάστοτε φόρτο εργασίας χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου. Παράλληλα, μέσω της αυτοματοποιημένης ενημέρωσης των χρηστών για τις καθημερινές αλλαγές επί του προγράμματος, εξασφαλίζει την ορθότητα και την πληρότητα του προγράμματος και την εν γένει συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία».

Στάθης Αντωνόπουλος, IT Manager

COSTA NAVARINO

«Μέσω της εξειδικευμένης λειτουργικότητας του Αυτόματου Προγραμματισμού Βαρδιών του συστήματος OPTISHIFT η εταιρία μας πλέον επιτυγχάνει τόσο τη βέλτιστη κάλυψη των λειτουργικών μας απαιτήσεων σε προσωπικό όσο και την οργάνωση, τυποποίηση και έλεγχο της διαδικασίας και της ποιότητας του προγράμματος βαρδιών. Παράλληλα, μέσω του Reporting που διαθέτει το OPTISHIFT μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε άμεσα τις αλλαγές επί του προγράμματος, καθώς και σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με την ισονομία του προγράμματος και τη μισθοδοσία του προσωπικού, όπως οι υπερωρίες, η εργασία σε αργίες ή τα ρεπό».

Άγγελος Οδυσσέας Φαναριώτης, HR Specialist