Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις προγραμματισμού παραγωγής σε βιομηχανίες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται για την παραγωγή και την αποθήκευση αγαθών. Ο Production Scheduler της PRIMARY δημιουργεί τη βέλτιστη σειρά ανάθεσης εργασιών σε μηχανές και προσωπικό, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα όλους τους επιχειρησιακούς στόχους και ικανοποιώντας όλους τους σχετικούς περιορισμούς.

Βέλτιστα προγράμματα παραγωγής

Η προετοιμασία εφικτών προγραμμάτων για γραμμές παραγωγής όπου εμπλέκονται πολλαπλές φάσεις & μηχανές είναι μια κουραστική και χρονοβόρα διαδικασία όταν προσεγγίζεται με εμπειρικές μεθόδους. Επιπλέον, η ανίχνευση της βέλτιστης ακολουθίας για τον προγραμματισμό εργασιών σε μηχανές είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανέφικτη χωρίς τη χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας. Ο Production Scheduler της PRIMARY καλύπτει αυτή ακριβώς την ανάγκη: με τον αυτόματο προγραμματισμό και με τη χρήση τεχνολογίας βελτιστοποίησης, οι φάσεις παραγωγής προγραμματίζονται με τον πλέον αποδοτικό οικονομικά τρόπο και η μείωση του συνολικού χρόνου παραγωγής και του αντίστοιχου κόστους επιτυγχάνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τήρηση προθεσμιών με παράλληλη αύξηση απόδοσης

Μια καθημερινή πρόκληση για τις βιομηχανίες είναι η τήρηση αυστηρών προθεσμιών παραγωγής και παράδοσης των παραγόμενων αγαθών. Η λύση της PRIMARY ελαχιστοποιεί τη συχνότητα και τον συνολικό χρόνο των καθυστερήσεων, εξασφαλίζοντας αυξημένη αξιοπιστία και υψηλότερη απόδοση.

Ευχρηστία συστήματος

Το προηγμένο γραφικό περιβάλλον του Production Scheduler της PRIMARY επιτρέπει στον χρήστη να προετοιμάζει εύκολα τα προγράμματα παραγωγής για μεγάλο αριθμό παραγγελιών, πολλαπλές παραγωγικές μονάδες και φάσεις παραγωγής.