Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα

Το PROMETHEUS, το λογισμικό προγραμματισμού παραγωγής της PRIMARY, αποτελεί ένα πλήρες σύστημα δημιουργίας του βέλτιστου προγράμματος παραγωγής με σκοπό την κάλυψη της ζήτησης με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Ικανοποιώντας όλους τους κανόνες λειτουργίας και τους σχετικούς τεχνικούς & χρονικούς περιορισμούς, δημιουργεί τη βέλτιστη σειρά ανάθεσης εργασιών σε μηχανές και προσωπικό που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία.

Βελτιστοποιήστε την παραγωγή

Το PROMETHEUS χρησιμοποιεί τεχνολογία βελτιστοποίησης ώστε να προγραμματίζει τις φάσεις παραγωγής με τον πλέον αποδοτικό τρόπο (job shop scheduling). Ελαχιστοποιώντας τα κόστη λειτουργίας που προκύπτουν από τους νεκρούς χρόνους και τα αχρησιμοποίητα υλικά, επιτυγχάνει τη μέγιστη απόδοση των γραμμών παραγωγής στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Τηρήστε τις προθεσμίες

Το PROMETHEUS διευκολύνει την τήρηση των προθεσμιών παραγωγής και παράδοσης των αγαθών. Με τη χρήση μετρητών και ειδικών αναφορών, ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή ενημέρωση για την κατάσταση ανά φάση παραγωγής, έλεγχο των εντολών που εκκρεμούν, απεικόνιση των αποκλίσεων μεταξύ πραγματικών και πρότυπων χρόνων.

Ευχρηστία συστήματος

Το προηγμένο γραφικό περιβάλλον του PROMETHEUS της PRIMARY επιτρέπει στον χρήστη να προετοιμάζει εύκολα τα προγράμματα παραγωγής για μεγάλο αριθμό παραγγελιών, πολλαπλές παραγωγικές μονάδες και φάσεις παραγωγής.  Μέσω ενός εύχρηστου και διαδραστικού Gantt chart, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα μέσω desktop, laptop ή tablet να παρέμβουν στο προτεινόμενο πρόγραμμα, αλλάζοντας τη σειρά των προγραμματισμένων ενεργειών με drag & drop.