Μεγιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις βέλτιστου προγραμματισμού βαρδιών. Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, επιτυγχάνει κάθε επιχειρησιακό στόχο που σχετίζεται με το προσωπικό, ικανοποιώντας όλους τους σχετικούς περιορισμούς. Εκτός από ένα νόμιμο πρόγραμμα βαρδιών, παράγει αυτόματα το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας. Παράλληλα, το OPTISHIFT είναι πλήρως παραμετρικό και προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες κάθε οργανισμού. Ενδεικτικά, το OPTISHIFT έχει εγκατασταθεί σε αλυσίδες λιανικού εμπορίου, επιχειρήσεις φιλοξενίας & ψυχαγωγίας, τηλεφωνικά κέντρα, βιομηχανίες, κ.ά.

Παρακολουθήστε την αποδοτικότητα

Η δημιουργία του προγράμματος βαρδιών είναι μια πολύ δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία για το διοικητικό προσωπικό, εφόσον αυτή εκτελείται με εμπειρικές μεθόδους και μη εξειδικευμένα εργαλεία. Παράλληλα, τα αποτελέσματα μπορεί να απέχουν πολύ από τη βέλτιστη απόδοση και το ελάχιστο λειτουργικό κόστος. Για τον σκοπό αυτό, η PRIMARY εφαρμόζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας βελτιστοποίησης για τον προγραμματισμό βαρδιών προσφέροντας εύχρηστο λογισμικό προηγμένης λειτουργικότητας.

Αντικειμενικός στόχος

Το OPTISHIFT επιτρέπει στα στελέχη που προγραμματίζουν τις βάρδιες να διασφαλίζουν την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών με τον πλέον αποδοτικό οικονομικά τρόπο. Ο στόχος είναι να δημιουργείται ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο παρέχει την επιθυμητή κάλυψη, ενώ ικανοποιεί τους περιορισμούς που σχετίζονται με τους εργαζομένους, π.χ. συμβάσεις εργασίας, προσωπικές προτιμήσεις, άδειες, ρεπό, κλπ.

Προηγμένη λειτουργικότητα

Το OPTISHIFT προσφέρει προηγμένη λειτουργικότητα προγραμματισμού βαρδιών. Οι παρεχόμενες λειτουργίες περιλαμβάνουν αυτόματο προγραμματισμό μέσω βελτιστοποίησης, δημιουργία μοτίβων βαρδιών, έλεγχο νομιμότητας προγράμματος, διαχείριση λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό, γραφήματα κάλυψης κλπ.

Προηγμένο γραφικό περιβάλλον

Το OPTISHIFT χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού και σχεδιασμού γραφικού περιβάλλοντος. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το λογισμικό εύκολο να υιοθετηθεί άμεσα και να χρησιμοποιείται καθημερινά. Ο χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα με πολύ απλό τρόπο, ενώ η προηγμένη ενσωματωμένη τεχνολογία εγγυάται ότι δημιουργούνται πάντα βέλτιστα προγράμματα βαρδιών.