Ποιοι είμαστε

Η PRIMARY ιδρύθηκε το 2008 με ειδίκευση στους τομείς των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της Πληροφορικής. Η PRIMARY παρέχει λύσεις λογισμικού που αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα που εμφανίζεται στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον μέσω βελτιστοποίησης και προηγμένων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων. Οι παρεχόμενες λύσεις επικεντρώνονται στον προγραμματισμό κρίσιμων διαδικασιών προσφέροντας λειτουργίες που υποστηρίζουν τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Τα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων παράγουν πληροφορία και δεν αρκούνται απλά στη διαχείρισή της. Από την ίδρυσή της, η PRIMARY επεκτείνει διαρκώς τις δραστηριότητές της διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο των λύσεών της και τις πωλήσεις της σε διεθνές επίπεδο. Το λογισμικό μας έχει εγκατασταθεί σε μεγάλους οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδας, ικανοποιώντας ποικίλες απαιτήσεις και λειτουργικές πρακτικές. Η πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσω όλων των έργων μας έχει ενσωματωθεί στις λύσεις μας, καθιστώντας τες ολοκληρωμένες λύσεις βελτιστοποίησης προγραμματισμού.

Η PRIMARY προσφέρει στους πελάτες της κορυφαία συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Αυτό απαιτεί συνεχή βελτίωση της μεθοδολογίας και εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής. Η PRIMARY παρέχει λύσεις που έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στην ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων πόρων, τη μεγιστοποίηση του κέρδους και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.