Προγραμματισμός   Βαρδιών

Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, παράγει το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των  αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων και του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου. Διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των περιορισμών και των προτιμήσεων των εργαζομένων, το OPTISHIFT δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ελέγχουν την ισονομία του προγράμματος, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το κόστος και μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Παραγωγής

Το PROMETHEUS, το λογισμικό προγραμματισμού παραγωγής της PRIMARY, αποτελεί ένα πλήρες σύστημα δημιουργίας του βέλτιστου προγράμματος παραγωγής με σκοπό την κάλυψη της ζήτησης με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Ικανοποιώντας όλους τους κανόνες λειτουργίας και τους σχετικούς τεχνικούς & χρονικούς περιορισμούς, δημιουργεί τη βέλτιστη σειρά ανάθεσης εργασιών σε μηχανές και προσωπικό που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία. Ελαχιστοποιώντας τα κόστη λειτουργίας που προκύπτουν από τους νεκρούς χρόνους και τα αχρησιμοποίητα υλικά, επιτυγχάνει τη μέγιστη απόδοση των γραμμών παραγωγής στον ελάχιστο χρόνο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το Inventory Optimizer, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας της PRIMARY, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει εμπορικές εταιρίες και 3PL να βελτιστοποιήσουν το απόθεμα, να ελαχιστοποιήσουν το κόστος και συνολικά να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Το Inventory Optimizer λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους (πρόβλεψη ζήτησης, κ.ά.) και σέβεται όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς (χωρητικότητα αποθήκης, προθεσμίες παράδοσης, κ.ά.), με αποτέλεσμα τον βέλτιστο προγραμματισμό αποθήκευσης και παράδοσης για όλο το φάσμα των κωδικών προϊόντων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΝΑ DEMO

Βέλτιστες  Αποφάσεις

Η PRIMARY χρησιμοποιεί τους υπολογιστές για να υπολογίσει τις βέλτιστες αποφάσεις στις πιο κρίσιμες λειτουργίες της εταιρίας σας. Αναπτύσσουμε λογισμικό χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους κάθε δραστηριότητας της εταιρίας σας.

Διαχείριση της πολυπλοκότητας

Το σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί τη διεξοδική ανάλυση κρίσιμων διαδικασιών. Αυτό οδηγεί σε μια πολυπλοκότητα, η διαχείριση της οποίας απαιτεί χρήση εξειδικευμένων συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Τεχνολογία Βελτιστοποίησης

Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας είναι η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας βελτιστοποίησης. Η PRIMARY αξιοποιεί τη δύναμη της βελτιστοποίησης εφαρμόζοντάς την σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Ανάλυση    Δεδομένων

Η ανάλυση δεδομένων επιτρέπει στις εταιρίες να εντοπίζουν τη γνώση που είναι κρυμμένη σε μεγάλους όγκους πληροφορίας. Από το λιανικό εμπόριο μέχρι τις τραπεζικές υπηρεσίες, η χρήση μεθόδων Advanced Analytics παρέχει απαντήσεις στις πιο δύσκολες ερωτήσεις.

Σχετικά με εμάς

Η PRIMARY παρέχει προηγμένη τεχνολογία και υπηρεσίες λογισμικού που εστιάζουν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ