Προγραμματισμός   Βαρδιών

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις βέλτιστου προγραμματισμού βαρδιών. Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, επιτυγχάνει κάθε επιχειρησιακό στόχο που σχετίζεται με το προσωπικό, ικανοποιώντας όλους τους σχετικούς περιορισμούς. Εκτός από ένα νόμιμο πρόγραμμα βαρδιών, παράγει αυτόματα το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Παραγωγής

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις προγραμματισμού παραγωγής σε βιομηχανίες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται για την παραγωγή και την αποθήκευση αγαθών. Ο Production Scheduler της PRIMARY δημιουργεί τη βέλτιστη σειρά ανάθεσης εργασιών σε μηχανές και προσωπικό, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα όλους τους επιχειρησιακούς στόχους και ικανοποιώντας όλους τους σχετικούς περιορισμούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η PRIMARY παρέχει λύσεις διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και βελτιστοποίησης αποθεμάτων σε εμπορικές εταιρίες και 3PL, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου που επενδύεται για τη διατήρηση της σωστής ποσότητας αποθεμάτων. Το Inventory Optimizer της PRIMARY λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους και σέβεται όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς. Το αποτέλεσμα είναι όχι απλά εφικτός, αλλά βέλτιστος προγραμματισμός παραγγελιών για όλο το φάσμα των κωδικών προϊόντων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΝΑ DEMO

Βέλτιστες  Αποφάσεις

Η PRIMARY χρησιμοποιεί τους υπολογιστές για να υπολογίσει τις βέλτιστες αποφάσεις στις πιο κρίσιμες λειτουργίες της εταιρίας σας. Αναπτύσσουμε λογισμικό χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους κάθε δραστηριότητας της εταιρίας σας.

Διαχείριση της πολυπλοκότητας

Το σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί τη διεξοδική ανάλυση κρίσιμων διαδικασιών. Αυτό οδηγεί σε μια πολυπλοκότητα, η διαχείριση της οποίας απαιτεί χρήση εξειδικευμένων συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Τεχνολογία Βελτιστοποίησης

Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας είναι η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας βελτιστοποίησης. Η PRIMARY αξιοποιεί τη δύναμη της βελτιστοποίησης εφαρμόζοντάς την σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Ανάλυση    Δεδομένων

Η ανάλυση δεδομένων επιτρέπει στις εταιρίες να εντοπίζουν τη γνώση που είναι κρυμμένη σε μεγάλους όγκους πληροφορίας. Από το λιανικό εμπόριο μέχρι τις τραπεζικές υπηρεσίες, η χρήση μεθόδων Advanced Analytics παρέχει απαντήσεις στις πιο δύσκολες ερωτήσεις.

Σχετικά με εμάς

Η PRIMARY παρέχει προηγμένη τεχνολογία και υπηρεσίες λογισμικού που εστιάζουν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ