Η AGROINVEST, μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες με ολοκληρωμένες δραστηριότητες στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και της βιοενέργειας, επέλεξε το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων της.

Μέσω των λειτουργιών του OPTISHIFT, η AGROINVEST επιτυγχάνει τον προγραμματισμό βαρδιών όσον αφορά την προσαρμογή στον εκάστοτε φόρτο εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομιμότητα του προγράμματος, τη δίκαιη κατανομή των βαρδιών και των Ρεπό, καθώς και την αυτοματοποιημένη και συνεχή ροή όλης της σχετικής πληροφορίας, μέσω της διασύνδεσης του OPTISHIFT με τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, μέσω του OPTISHIFT πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι συμμόρφωσης του προγράμματος με την εργατική νομοθεσία, ενώ η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τη νέα διαδικασία δήλωσης των προγραμμάτων εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μέσω του Ψηφιακού Ωραρίου.