Τραπεζικός Τομέας

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες του Τραπεζικού Τομέα, και ειδικότερα για τα τμήματα:

  • Σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτύου
  • Τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών
  • Τεχνικής υποστήριξης

Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα λύσεων που βρίσκουν εφαρμογή στις παραπάνω διαδικασίες των τραπεζών.

Λύσεις για Τραπεζικό Τομέα

OPTISHIFT

Προγραμματισμός Βαρδιών

Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, παράγει το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των  αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων και του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FLO

Βέλτιστος Σχεδιασμός Δικτύου Εγκαταστάσεων

To FLO, το εξειδικευμένο λογισμικό βέλτιστου σχεδιασμού δικτύου εγκαταστάσεων της PRIMARY, χρησιμοποιεί τεχνολογία παραμετρικής βελτιστοποίησης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης ενός δικτύου εγκαταστάσεων, επιτρέποντας την ενσωμάτωση των ειδικών ανά περίπτωση στόχων και ικανοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FORESIGHT

Forecasting & Budgeting

Το FORESIGHT, το λογισμικό της PRIMARY για Forecasting & Budgeting, αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζει τις τάσεις και την εποχικότητα, εξετάζει μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζήτηση, και τελικά επιτρέπει τη μετατροπή της πρόβλεψης ζήτησης σε οποιοδήποτε είδος προϋπολογισμού (π.χ. ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργίας αποθηκών, κλπ.).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ