Τραπεζικός Τομέας

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες του Τραπεζικού Τομέα. Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα λύσεων που βρίσκουν εφαρμογή στις σημαντικότερες διαδικασίες των τραπεζών.

Λύσεις για Τραπεζικό Τομέα

Προγραμματισμός Βαρδιών

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις βέλτιστου προγραμματισμού βαρδιών. Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, επιτυγχάνει κάθε επιχειρησιακό στόχο που σχετίζεται με το προσωπικό, ικανοποιώντας όλους τους σχετικούς περιορισμούς. Εκτός από ένα νόμιμο πρόγραμμα βαρδιών, παράγει αυτόματα το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βέλτιστος Σχεδιασμός Δικτύου Εγκαταστάσεων

Στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου καταστημάτων / εγκαταστάσεων ενός οργανισμού, η PRIMARY προσφέρει υπηρεσίες βέλτιστου σχεδιασμού δικτύου εγκαταστάσεων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού (Facility Location Optimization). Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές παραμέτρους που εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού και συγχώνευσης δικτύων εγκαταστάσεων, η PRIMARY προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης ενός δικτύου εγκαταστάσεων, ικανοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Forecasting & Budgeting

Τώρα μπορείτε να υπολογίσετε το μέλλον με το FORESIGHT, το λογισμικό της PRIMARY με λειτουργικότητα Forecasting & Budgeting. Ο ενσωματωμένος μηχανισμός μαθηματικής πρόβλεψης αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζει τις τάσεις και την εποχικότητα. Επιπλέον, το FORESIGHT εξετάζει μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζήτηση, όπως εκστρατείες μάρκετινγκ, προσφορές, κοινωνικές δραστηριότητες ή ακόμη και ακραία καιρικά φαινόμενα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ