Λιανικό Εμπόριο

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες του Λιανικού Εμπορίου. Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα λύσεων που βρίσκουν εφαρμογή στις σημαντικότερες διαδικασίες του Λιανεμπορίου.

Λύσεις για Λιανικό Εμπόριο

Προγραμματισμός Βαρδιών

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις βέλτιστου προγραμματισμού βαρδιών. Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, επιτυγχάνει κάθε επιχειρησιακό στόχο που σχετίζεται με το προσωπικό, ικανοποιώντας όλους τους σχετικούς περιορισμούς. Εκτός από ένα νόμιμο πρόγραμμα βαρδιών, παράγει αυτόματα το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η PRIMARY παρέχει λύσεις διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και βελτιστοποίησης αποθεμάτων σε εμπορικές εταιρίες και 3PL, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου που επενδύεται για τη διατήρηση της σωστής ποσότητας αποθεμάτων. Το Inventory Optimizer της PRIMARY λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους και σέβεται όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς. Το αποτέλεσμα είναι όχι απλά εφικτός, αλλά βέλτιστος προγραμματισμός παραγγελιών για όλο το φάσμα των κωδικών προϊόντων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Forecasting & Budgeting

Τώρα μπορείτε να υπολογίσετε το μέλλον με το FORESIGHT, το λογισμικό της PRIMARY με λειτουργικότητα Forecasting & Budgeting. Ο ενσωματωμένος μηχανισμός μαθηματικής πρόβλεψης αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζει τις τάσεις και την εποχικότητα. Επιπλέον, το FORESIGHT εξετάζει μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζήτηση, όπως εκστρατείες μάρκετινγκ, προσφορές, κοινωνικές δραστηριότητες ή ακόμη και ακραία καιρικά φαινόμενα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βέλτιστος Σχεδιασμός Δικτύου Εγκαταστάσεων

Στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου καταστημάτων / εγκαταστάσεων ενός οργανισμού, η PRIMARY προσφέρει υπηρεσίες βέλτιστου σχεδιασμού δικτύου εγκαταστάσεων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού (Facility Location Optimization). Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές παραμέτρους που εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού και συγχώνευσης δικτύων εγκαταστάσεων, η PRIMARY προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης ενός δικτύου εγκαταστάσεων, ικανοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ