Λιανικό Εμπόριο

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Λιανικού Εμπορίου, όπως:

  • Αλυσίδες Super Market
  • Καταστήματα Ένδυσης
  • Εστιατόρια & Καφέ
  • Πολυκαταστήματα Ειδών Σπιτιού
  • Αλυσίδες Ηλεκτρονικών Ειδών

Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα λύσεων που βρίσκουν εφαρμογή στις σημαντικότερες διαδικασίες του Λιανεμπορίου.

Λύσεις για Λιανικό Εμπόριο

OPTISHIFT

Προγραμματισμός Βαρδιών

Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, παράγει το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των  αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων και του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

INVENTORY OPTIMIZER

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το Inventory Optimizer, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας της PRIMARY, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει εμπορικές εταιρίες και εταιρίες 3PL (3rd Party Logistics) να βελτιστοποιήσουν το απόθεμα, να ελαχιστοποιήσουν το κόστος και συνολικά να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FORESIGHT

Forecasting & Budgeting

Το FORESIGHT, το λογισμικό της PRIMARY για Forecasting & Budgeting, αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζει τις τάσεις και την εποχικότητα, εξετάζει μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζήτηση, και τελικά επιτρέπει τη μετατροπή της πρόβλεψης ζήτησης σε οποιοδήποτε είδος προϋπολογισμού (π.χ. ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργίας αποθηκών, κλπ.).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FLO

Βέλτιστος Σχεδιασμός Δικτύου Εγκαταστάσεων

To FLO, το εξειδικευμένο λογισμικό βέλτιστου σχεδιασμού δικτύου εγκαταστάσεων της PRIMARY, χρησιμοποιεί τεχνολογία παραμετρικής βελτιστοποίησης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης ενός δικτύου εγκαταστάσεων, επιτρέποντας την ενσωμάτωση των ειδικών ανά περίπτωση στόχων και ικανοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ