Μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητα της αποθήκης

Η PRIMARY παρέχει λύσεις διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και βελτιστοποίησης αποθεμάτων σε εμπορικές εταιρίες και 3PL, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου που επενδύεται για τη διατήρηση της σωστής ποσότητας αποθεμάτων.

Βελτιστοποίηση αποθέματος

Η PRIMARY δεν προτείνει απλά το απόθεμα ασφαλείας (Safety Stock), αλλά εγγυάται το βέλτιστο απόθεμα. Με την προσέγγιση του Safety Stock, τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης παραμένουν αναξιοποίητα, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί περιορισμοί. Η λύση Inventory Optimizer της PRIMARY παρέχει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για τον υπολογισμό του βέλτιστου αποθέματος και την ικανοποίηση των σχετικών περιορισμών.

Αποδοτικότητα εφοδιαστικής αλυσίδας

Το Inventory Optimizer της PRIMARY λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους (πρόβλεψη ζήτησης, κ.ά.) και σέβεται όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς (χωρητικότητα αποθήκης, προθεσμίες παράδοσης, κ.ά.). Το αποτέλεσμα είναι όχι απλά εφικτός, αλλά βέλτιστος προγραμματισμός παραγγελιών για όλο το φάσμα των κωδικών προϊόντων.