Μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η PRIMARY προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να βοηθήσει εμπορικές εταιρίες και 3PL να βελτιστοποιήσουν το απόθεμα, να ελαχιστοποιήσουν το κόστος και συνολικά να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Η μεθοδολογία της PRIMARY λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους (πρόβλεψη ζήτησης, κ.ά.) και σέβεται όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς (χωρητικότητα αποθήκης, προθεσμίες παράδοσης, κ.ά.), με αποτέλεσμα τον βέλτιστο προγραμματισμό αποθήκευσης και παράδοσης για όλο το φάσμα των κωδικών προϊόντων.

Βελτιστοποίηση αποθέματος

Η PRIMARY δεν προτείνει απλά το απόθεμα ασφαλείας (Safety Stock), αλλά εγγυάται το βέλτιστο απόθεμα (Optimal Stock). Με την προσέγγιση του Safety Stock, τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης παραμένουν αναξιοποίητα, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί περιορισμοί. Η PRIMARY χρησιμοποιεί μεθόδους μαθηματικής βελτιστοποίησης για τον υπολογισμό του βέλτιστου αποθέματος και την ικανοποίηση των σχετικών περιορισμών.

Βέλτιστη χωροθέτηση προϊόντων & εγκαταστάσεων

Η τεχνογνωσία της PRIMARY σε εξειδικευμένες μεθόδους βελτιστοποίησης, σε συνδυασμό με τη γνώση των διαδικασιών και παραμέτρων που υπεισέρχονται στην καθημερινή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, έχουν δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων και υπηρεσιών σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως η βέλτιστη χωροθέτηση των προϊόντων μέσα στην αποθήκη, ή και η βέλτιστη χωροθέτηση των αποθηκών και σημείων διανομής.