Τα IKEA, ο παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά επίπλων οικιακής χρήσης, χρησιμοποιούν το OPTISHIFT για τον βέλτιστο προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων τους στα καταστήματά τους στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Βουλγαρία από το 2014. Το OPTISHIFT χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση, διασφαλίζοντας την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης για καθένα από τα τμήματα των καταστημάτων.