Υπηρεσίες Υγείας

PRIMARY προσφέρει ειδικά σχεδιασμένες λύσεις  Προγραμματισμού Βαρδιών για να καλύψει όλες τις ανάγκες των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Υπηρεσιών Υγείας (Νοσοκομεία/Κλινικές/Διαγνωστικά Κέντρα/Ιδιωτικές Κλινικές & Μονάδες Φροντίδας και Αποκατάστασης).

Μέσω της εξειδικευμένης έκδοσης του Συστήματος Προγραμματισμού Βαρδιών OPTISHIFT,  διευκολύνεται και επιταχύνεται η δημιουργία νόμιμων και αποτελεσματικών προγραμμάτων βαρδιών του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού για οποιοδήποτε ωράριο λειτουργίας (π.χ. 7ήμερο, 24ωρο, πρόγραμμα ανά μήνα ή ανά εβδομάδα).

Επιπλέον, διασφαλίζεται αφενός η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, αφετέρου η συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία και η έγκαιρη παρακολούθηση και διαχείριση των έκτακτων αλλαγών.

Παράλληλα, το OPTISHIFT δημιουργεί αυτόματα όλες τις υποχρεωτικές αναφορές για την Επιθεώρηση Εργασίας: Αρχικό πρόγραμμα, τροποποιητικό πρόγραμμα, υπέρβαση ωραρίου, κ.ά..

Τέλος, διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή στελέχωση του προσωπικού ανά πόστο εργασίας με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις λειτουργικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης, μέσω της λειτουργικότητας του FORESIGHT, του λογισμικού της PRIMARY για Forecasting και Budgeting.

Λύσεις για Υπηρεσίες Υγείας

OPTISHIFT

Προγραμματισμός Βαρδιών

Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, παράγει το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των  αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων και του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου.

FORESIGHT

Forecasting & Budgeting

Το FORESIGHT, το λογισμικό της PRIMARY για Forecasting & Budgeting, αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζει τις τάσεις και την εποχικότητα, εξετάζει μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζήτηση, και τελικά επιτρέπει τη μετατροπή της πρόβλεψης ζήτησης σε οποιοδήποτε είδος προϋπολογισμού (π.χ. ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργίας αποθηκών, κλπ.).

myOPTISHIFT

Workforce Self-Scheduling System

Το myOPTISHIFT, το ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένης επικοινωνίας του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού με το προσωπικό, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στο πρόγραμμα εργασίας τους από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή.