Υπηρεσίες Υγείας

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες του κλάδου Υπηρεσιών Υγείας. Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα λύσεων που βρίσκουν εφαρμογή στις σημαντικότερες διαδικασίες των οργανισμών που προσφέρουν Υπηρεσίες Υγείας.

Λύσεις για Υπηρεσίες Υγείας

Προγραμματισμός Βαρδιών

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις βέλτιστου προγραμματισμού βαρδιών. Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, επιτυγχάνει κάθε επιχειρησιακό στόχο που σχετίζεται με το προσωπικό, ικανοποιώντας όλους τους σχετικούς περιορισμούς. Εκτός από ένα νόμιμο πρόγραμμα βαρδιών, παράγει αυτόματα το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Forecasting & Budgeting

Τώρα μπορείτε να υπολογίσετε το μέλλον με το FORESIGHT, το λογισμικό της PRIMARY με λειτουργικότητα Forecasting & Budgeting. Ο ενσωματωμένος μηχανισμός μαθηματικής πρόβλεψης αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζει τις τάσεις και την εποχικότητα. Επιπλέον, το FORESIGHT εξετάζει μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζήτηση, όπως εκστρατείες μάρκετινγκ, προσφορές, κοινωνικές δραστηριότητες ή ακόμη και ακραία καιρικά φαινόμενα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ