Επικοινωνία με το HR

Το myOPTISHIFT, το ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένης επικοινωνίας του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού με το προσωπικό, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στο πρόγραμμα εργασίας τους από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή.

Υποστήριξη Αιτημάτων

Με υποστήριξη διακριτών ρόλων και ορισμού κατάλληλων εγκριτικών ροών, το myOPTISHIFT δίνει επιπλέον στον κάθε εργαζόμενο τη δυνατότητα να αιτηθεί κάποια συγκεκριμένη βάρδια, ρεπό ή άδεια και παράλληλα διασφαλίζει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών καθώς και την αυτόματη ενσωμάτωση των εγκεκριμένων αλλαγών στο πρόγραμμα εργασίας.

Προηγμένη λειτουργικότητα

Το myOPTISHIFT προσφέρει μια μοναδική λειτουργικότητα μέσω της οποίας απλοποιείται η διαδικασία διαχείρισης και εξυπηρέτησης αιτημάτων των προσωπικού.

Το myOPTISHIFT επιτρέπει στους εργαζόμενους την εύκολη και γρήγορη ηλεκτρονική αίτηση συγκεκριμένων βαρδιών, ρεπό, αδειών ή άλλων μακροχρόνιων απουσιών. Κατόπιν, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα μέσω e-mail τον αρμόδιο προϊστάμενο του τμήματος και στη συνέχεια με βάση τις εγκριτικές ροές της εταιρίας και το ιεραρχικό επίπεδο των εργαζομένων όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη.