Υπηρεσίες

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Παροχή Υπηρεσιών, όπως:

  • Τηλεφωνικά Κέντρα.
  • Φύλαξη Εγκαταστάσεων (Security).
  • Καθαριότητα & Συντήρηση Κτηρίων.
  • Υπηρεσίες Σίτισης (Catering).

Μέσω του ολοκληρωμένου Συστήματος Προγραμματισμού Βαρδιών OPTISHIFT, διευκολύνεται και επιταχύνεται η δημιουργία νόμιμων και αποτελεσματικών προγραμμάτων βαρδιών των εργαζομένων για οποιοδήποτε ωράριο λειτουργίας (π.χ. 7ήμερο, 24ωρο).

Επιπλέον, διασφαλίζεται αφενός η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, αφετέρου η συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία και η έγκαιρη παρακολούθηση και διαχείριση των έκτακτων αλλαγών.

Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα λύσεων που βρίσκουν εφαρμογή στις σημαντικότερες διαδικασίες των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα Παροχής Υπηρεσιών.

Λύσεις για Παροχή Υπηρεσιών

OPTISHIFT

Προγραμματισμός Βαρδιών

Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, παράγει το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των  αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων και του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου.

FORESIGHT

Forecasting & Budgeting

Το FORESIGHT, το λογισμικό της PRIMARY για Forecasting & Budgeting, αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζει τις τάσεις και την εποχικότητα, εξετάζει μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζήτηση, και τελικά επιτρέπει τη μετατροπή της πρόβλεψης ζήτησης σε οποιοδήποτε είδος προϋπολογισμού (π.χ. ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργίας αποθηκών, κλπ.).

myOPTISHIFT

Workforce Self-Scheduling System

Το myOPTISHIFT, το ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένης επικοινωνίας του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού με το προσωπικό, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στο πρόγραμμα εργασίας τους από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή.