Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη, μία από τις παλαιότερες εταιρείες λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα, επέλεξαν το OPTISHIFT για να βελτιστοποιήσουν τον προγραμματισμό των ωρών εργασίας του προσωπικού τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών τους. Μέσω του OPTISHIFT, η εταιρία μπορεί επιπλέον να παρακολουθεί ειδικούς δείκτες παραγωγικότητας και να λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις.