Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη, μία από τις παλαιότερες εταιρείες λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα, επέλεξαν το OPTISHIFT για να βελτιστοποιήσουν τον προγραμματισμό των ωρών εργασίας του προσωπικού τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών τους. Μέσω του OPTISHIFT, η εταιρία μπορεί επιπλέον να παρακολουθεί ειδικούς δείκτες παραγωγικότητας και να λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις.

Όπως αναφέρει ο κ. Βασίλης Λουμίδης, Operations Manager της εταιρείας: «Μέσω του OPTISHIFT επιτυγχάνουμε την ισονομία στην κατανομή των βαρδιών, των αδειών και των ρεπό μεταξύ των εργαζομένων μας, αλλά και το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας, δυο πολύ σημαντικές παραμέτρους για την αποτελεσματική λειτουργία της αλυσίδας καταστημάτων μας».