Η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ Α.Ε.Ε., εταιρεία που ιδρύει και λειτουργεί τα καταστήματα STARBUCKS στην Ελλάδα, επέλεξε τη λύση OPTISHIFT για τον προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων της.

Όπως αναφέρει και ο κ. Θοδωρής Γιαννακόπουλος, HR Director  της Εταιρείας: «Ο οργανισμός ήταν ήδη εξοικειωμένος με τον προγραμματισμό βαρδιών βάσει της πρόβλεψης πελατών και συναλλαγών και δεικτών όπως η παραγωγικότητα ανά κατάστημα. Επιλέξαμε το OPTISHIFT αφενός γιατί λειτουργεί με την ίδια λογική, οπότε αποτυπώνονται στο σύστημα βαρδιών όλες οι παράμετροι που ήδη χρησιμοποιούσαμε, αφετέρου λόγω της λειτουργικότητας του αυτόματου βέλτιστου προγραμματισμού, με την οποία διασφαλίζουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος βαρδιών».