Τα καταστήματα MEDIA MARKT, τα οποία στην Ελλάδα ανήκουν στον όμιλο Public, επέλεξαν το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων τους.

Το OPTISHIFT, βοηθά τα καταστήματα MEDIA MARKT να ανταποκριθούν στις λειτουργικές ανάγκες τους, διασφαλίζοντας παράλληλα το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Αρχικά το OPTISHIFT προβλέπει τις λειτουργικές ανάγκες σε προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η εποχικότητα, οι τάσεις, ειδικά συμβάντα όπως καμπάνιες, εκπτώσεις, κινητές εορτές, κλπ. Έπειτα, με την εξελιγμένη λειτουργικότητα του αυτόματου προγραμματισμού μέσω βελτιστοποίησης, προτείνει το βέλτιστο πρόγραμμα βαρδιών, ικανοποιώντας παράλληλα τόσο τους κανόνες της νομοθεσίας, όσο και τους προσωπικούς περιορισμούς των εργαζομένων.

Επιπλέον, μέσω της διασύνδεσης με όλα τα σχετικά περιφερειακά συστήματα (Σύστημα συναλλαγών, Μισθοδοσία), καθώς και με την αυτόματη δημιουργία αρχικών και τροποποιητικών προγραμμάτων για το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και την αποστολή τους μέσω του Ψηφιακού Ωραρίου, το OPTISHIFT διασφαλίζει την αυτοματοποιημένη ροή της απαραίτητης πληροφορίας, την καθημερινή προσαρμογή στις αλλαγές, καθώς και την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών.