Η ‘ALE, η μεγάλη ελληνική εταιρία γυναικείας ένδυσης, χρησιμοποιεί το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων των καταστημάτων της. Το OPTISHIFT βοηθά την ‘ALE να ανταποκριθεί στις λειτουργικές ανάγκες της, διασφαλίζοντας παράλληλα το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.