Η PUBLIC, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα πολυκαταστημάτων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας με 57 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, επέλεξε το OPTISHIFT για τον βέλτιστο προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων της.

Το OPTISHIFT, βοηθά την PUBLIC να ανταποκριθεί στις λειτουργικές ανάγκες της, διασφαλίζοντας παράλληλα το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.

Αρχικά το OPTISHIFT προβλέπει τις λειτουργικές ανάγκες σε προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η εποχικότητα, οι τάσεις, ειδικά συμβάντα όπως καμπάνιες, εκπτώσεις, κινητές εορτές, κλπ. Έπειτα, με την εξελιγμένη λειτουργικότητα του αυτόματου προγραμματισμού μέσω βελτιστοποίησης, προτείνει το βέλτιστο πρόγραμμα βαρδιών, ικανοποιώντας παράλληλα τόσο τους κανόνες της νομοθεσίας, όσο και τους προσωπικούς περιορισμούς των εργαζομένων.

Επιπλέον, μέσω της διασύνδεσης με όλα τα σχετικά περιφερειακά συστήματα (Σύστημα συναλλαγών, Μισθοδοσία), καθώς και με την αυτόματη δημιουργία αρχικών και τροποποιητικών προγραμμάτων για το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το OPTISHIFT διασφαλίζει την αυτοματοποιημένη ροή της απαραίτητης πληροφορίας, την καθημερινή προσαρμογή στις αλλαγές, καθώς και την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών.