Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες προϊόντων τεχνολογίας, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα, επέλεξε το OPTISHIFT για τον βέλτιστο προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων της.

Μέσω των προηγμένων λειτουργιών του OPTISHIFT, η ΚΩΣΤΟΒΟΛΟΣ διασφαλίζει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.

Το OPTISHIFT προτείνει το βέλτιστο πρόγραμμα βαρδιών με τη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων βελτιστοποίησης, ικανοποιώντας παράλληλα τόσο τους κανόνες της νομοθεσίας, όσο και τους προσωπικούς περιορισμούς των εργαζομένων.

Επιπλέον, μέσω της διεπαφής του συστήματος με όλα τα σχετικά περιφερειακά συστήματα, το OPTISHIFT διασφαλίζει την αυτοματοποιημένη ροή της απαραίτητης πληροφορίας, την καθημερινή προσαρμογή του προγράμματος στις αλλαγές, καθώς και την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Τέλος, το OPTISHIFT παρέχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ σχετικά με το Ψηφιακό Ωράριο του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Συγκεκριμένα, αφενός διασφαλίζει τη νομιμότητα του προγράμματος βαρδιών, έχοντας ενσωματωμένη την εργατική νομοθεσία και εκτελώντας αυτόματους ελέγχους του προγράμματος, αφετέρου υποστηρίζει μέσω κατάλληλου μηχανισμού την αποστολή του προγράμματος ψηφιακά προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.