Η PRAKTIKER Hellas, το μεγαλύτερο δίκτυο DIY & Home Improvement με 16 καταστήματα στην Ελλάδα, επέλεξε το σύστημα βέλτιστου προγραμματισμού βαρδιών OPTISHIFT της PRIMARY.

Με σκοπό να ανταποκριθεί στις λειτουργικές της ανάγκες και να διασφαλίσει το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών στα καταστήματά της, η PRAKTIKER Hellas επέλεξε την εξειδικευμένη λειτουργικότητα του OPTISHIFT με σκοπό τον βέλτιστο προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων της.

Αρχικά το OPTISHIFT θα προβλέπει τις απαιτήσεις σε προσωπικό ανά μισή ώρα και έπειτα θα προτείνει το βέλτιστο πρόγραμμα βαρδιών βάσει αυτών των απαιτήσεων για κάθε ένα από τα τμήματα των καταστημάτων, ικανοποιώντας παράλληλα τους περιορισμούς από την εργατική νομοθεσία, τις προσωπικές προτιμήσεις και ικανότητες των εργαζομένων, καθώς και τυχόν εταιρικές πρακτικές.