Η PRIMARY ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό του ολοκληρωμένου συστήματος EMIS (Emergency Management Information System) το οποίο υποστηρίζει τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων. Η λύση έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες. Η ιδέα του EMIS ευθυγραμμίζεται με το γεγονός ότι το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που εξ ορισμού είναι πιεστικές. Το EMIS είναι φιλικό προς το χρήστη, ανταποκρίνεται γρήγορα στις εντολές των χρηστών και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιταχύνει τις απαραίτητες διαδικασίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας κορυφαία τεχνολογία.