Η CQS ΑΕ είναι ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης σχέσεων με πελάτες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε μεγάλους φορείς τηλεπικοινωνιών, παρόχους ενέργειας, τραπεζικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς, από τον Σεπτέμβριο του 2007. Με στόχο πάντα την καλύτερη δυνατή ποιότητα στις υπηρεσίες της, διατηρώντας παράλληλα ένα ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας, η CQS επέλεξε το OPTISHIFT για τον βέλτιστο προγραμματισμό των βαρδιών του προσωπικού της. Επιπλέον, η CQS χρησιμοποιεί τη λειτουργικότητα του μοντέλου Erlang-C για να υπολογίσει τις επιχειρησιακές ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό, εξασφαλίζοντας το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Όπως αναφέρει και ο κ. Αργύρης Ντάλης, MIS Manager της CQS: «Η ειδική λειτουργικότητα του OPTISHIFT για τηλεφωνικά κέντρα επιτρέπει την ασφαλή πρόβλεψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό ανά 30 λεπτά, βάσει παραμέτρων όπως το επίπεδο εξυπηρέτησης ή ο χρόνος αναμονής. Κατόπιν, η αυτοματοποιημένη πρόταση του συστήματος για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών αυτών, διασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας, δίνοντας στην εταιρία μας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.»