Η EXTRA ASSISTANCE επιλέγει το OPTISHIFT

H EXTRA ASSISTANCE, η Ελληνική εταιρία Οδικής Βοήθειας με παρουσία σε ολόκληρη την Ελλάδα, επέλεξε το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων της, με σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση των συνδρομητών της.

Με στόχο το υψηλότερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών, η EXTRA ASSISTANCE, αξιοποιεί τις δυνατότητες του OPTISHIFT για δημιουργία, προσαρμογή και ανάθεση κατάλληλων μοτίβων βαρδιών στους εργαζομένους της, διασφαλίζοντας την ισονομία του προγράμματος βαρδιών στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Επιπλέον, η EXTRA ASSISTANCE εκμεταλλευόμενη την λειτουργικότητα του αυτόματου προγραμματισμού βαρδιών, προσαρμόζεται στον εκάστοτε φόρτο εργασίας και επιτυγχάνει την κάλυψη των λειτουργικών της απαιτήσεων και του επιπέδου εξυπηρέτησης χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου.

Όπως αναφέρει ο κ. Νικόλαος Μπουσουλόπουλος, Αντιπρόεδρος της EXTRA ASSISTANCE: «Το OPTISHIFT απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία του προγραμματισμού βαρδιών, καλύπτοντας τις λειτουργικές απαιτήσεις της EXTRA ASSISTANCE σε προσωπικό, τηρώντας παράλληλα τις συμβάσεις, τους ατομικούς περιορισμούς των εργαζομένων και την Εργατική Νομοθεσία.»

2022-07-18T16:24:46+02:00

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Go to Top