Τα IKEA, ο παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά επίπλων οικιακής χρήσης, χρησιμοποιούν το OPTISHIFT για τον βέλτιστο προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων τους στα καταστήματά τους στη Βουλγαρία από το 2014. Το OPTISHIFT χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση, διασφαλίζοντας την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης για καθένα από τα τμήματα των καταστημάτων. Το 2018 τα IKEA επεξέτειναν την άδεια χρήσης του OPTISHIFT στο νέο κατάστημά τους στη Φιλιππούπολη.

Όπως αναφέρει ο κ. Μιχάλης Μέτος, HR Director Ελλάδας, Κύπρου και Βουλγαρίας: «Έχοντας τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στο εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο αλλά και στις εργασιακές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, το OPTISHIFT διευκολύνει στην κατάρτιση νόμιμων προγραμμάτων βαρδιών. Πέραν αυτού όμως, η επιτυχία της εφαρμογής του συστήματος OPTISHIFT στα καταστήματα IKEA έγκειται στη βέλτιστη κατανομή των βαρδιών των εργαζομένων και επομένως τη διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών μας χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου.»