Η μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης MEDIFIL, επέλεξε το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό βαρδιών & αδειών των εργαζομένων της για το νοσηλευτικό αλλά και το διοικητικό προσωπικό.

Μέσω της προηγμένης λειτουργικότητας του αυτόματου προγραμματισμού, η MEDIFIL έχει τη δυνατότητα δημιουργίας του βέλτιστου προγράμματος βάσει των καθημερινών λειτουργικών απαιτήσεων ανά βάρδια, τηρώντας παράλληλα όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς.

Πέραν της διασφάλισης της νομιμότητας του προγράμματος μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων, η αυτόματη πρόταση του συστήματος σέβεται απόλυτα και τους όποιους προσωπικούς περιορισμούς ανά εργαζόμενο. Τέλος, το σύστημα είναι συμβατό με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, αφού υποστηρίζει τη μεταφορά του Ψηφιακού Ωραρίου.