Η POLIS PARK Α.Ε., ηγέτιδα εταιρεία οργάνωσης & λειτουργίας χώρων στάθμευσης, επέλεξε το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων της.

Με 16 χρόνια εμπειρίας στο χώρο, έξι μεγάλους σταθμούς στάθμευσης και ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις σε προσωπικό, η POLIS PARK A.E.αξιοποιεί τις δυνατότητες του OPTISHIFT για δημιουργία, προσαρμογή και ανάθεση ειδικών μοτίβων βαρδιών στους εργαζομένους της, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τις σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες από την ομάδα της PRIMARY.

Παράλληλα, μέσω των λειτουργιών του ολοκληρωμένου συστήματος προγραμματισμού βαρδιών OPTISHIFT, η POLIS PARK A.E εξασφαλίζει την συμμόρφωση του προγράμματος των εργαζομένων της με την Εργατική Νομοθεσία, προσαρμόζεται στον εκάστοτε φόρτο εργασίας και επιτυγχάνει την κάλυψη των λειτουργικών της απαιτήσεων και του επιπέδου εξυπηρέτησης χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου.

Τέλος, η POLIS PARK A.E εκμεταλλευόμενη την προηγμένη λειτουργικότητα του OPTISHIFT, παράγει αυτοματοποιημένες αναφορές αρχικού και τροποποιητικών προγραμμάτων εργασίας για το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και πλούσιες αναφορές σχετικά με τον απολογισμό του βαρδιολογίου, την κατανομή των ωρών εργασίας, τις άδειες του προσωπικού, κλπ.