Το Regency Casino Mont Parnes (RCMP) χρησιμοποιεί το OPTISHIFT από το 2013, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων του σε διαφορετικές ειδικότητες και καθήκοντα όπως γκρουπιέρηδες, σερβιτόρους, υπεύθυνους λειτουργίας, υποδοχή, κ.λ.π. Οι πολύ μεγάλες ομάδες εργαζομένων που μοιράζονται συγκεκριμένες θέσεις δημιουργούν απαιτητικές ανάγκες προγραμματισμού που καλύπτονται από την εξελιγμένη τεχνολογία βελτιστοποίησης του OPTISHIFT, η οποία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη δημιουργία νόμιμων και αποδοτικών προγραμμάτων εργασίας.

Όπως αναφέρει η κα. Φωτεινή Λόη, HR Director της εταιρίας: «Οι πολύ μεγάλες ομάδες εργαζομένων που μοιράζονται το ίδιο πόστο, σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό σε μηνιαία βάση, καθιστούν την κατάρτιση ενός αποτελεσματικού βαρδιολογίου άκρως απαιτητική. Το OPTISHIFT έχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα ώστε να μας υποστηρίξει σε διαδικασίες που θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρες δίχως τη χρήση ενός πλήρους και εξειδικευμένου συστήματος.»