Το Regency Casino Θεσσαλονίκης (RCT) χρησιμοποιεί το OPTISHIFT από το 2013 προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων του σε διαφορετικές ειδικότητες και καθήκοντα όπως γκρουπιέρηδες, σερβιτόρους, υπεύθυνους λειτουργίας, υποδοχή, κ.λ.π. Οι πολύ μεγάλες ομάδες εργαζομένων που μοιράζονται συγκεκριμένες θέσεις δημιουργούν απαιτητικές ανάγκες προγραμματισμού που καλύπτονται από την εξελιγμένη τεχνολογία βελτιστοποίησης του OPTISHIFT, η οποία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ένα νόμιμο και αποδοτικό πρόγραμμα εργασίας.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιάννης Στουγιαννάκης, HR Director για τις δυο εταιρίες: «Το OPTISHIFT αποτελεί το αποκλειστικό βαρδιολόγιο για το Regency Casino Thessaloniki από το 2014, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες προγραμματισμού βαρδιών των εργαζομένων. Από το 2019 εφαρμόσαμε το σύστημα και για το ξενοδοχείο HYATT προγραμματίζοντας τις βάρδιες του προσωπικού κάθε ειδικότητας, διευκολύνοντας και απλοποιώντας τη διαδικασία προγραμματισμού για ολόκληρο τον όμιλο.»