Το Regency Casino Θεσσαλονίκης (RCT) χρησιμοποιεί το OPTISHIFT από το 2013 προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων του σε διαφορετικές ειδικότητες και καθήκοντα όπως γκρουπιέρηδες, σερβιτόρους, υπεύθυνους λειτουργίας, υποδοχή, κ.λ.π. Οι πολύ μεγάλες ομάδες εργαζομένων που μοιράζονται συγκεκριμένες θέσεις δημιουργούν απαιτητικές ανάγκες προγραμματισμού που καλύπτονται από την εξελιγμένη τεχνολογία βελτιστοποίησης του OPTISHIFT, η οποία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ένα νόμιμο και αποδοτικό πρόγραμμα εργασίας.