Η South East Europe Gaming, εταιρία που διαχειρίζεται καταστήματα OPAP Play, εμπιστεύεται το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων της.

Το OPTISHIFT προσφέρει στη SEE Gaming τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις λειτουργικές απαιτήσεις σε προσωπικό, διασφαλίζοντας παράλληλα το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.