Τα Supermarket Economy, με 11 καταστήματα και διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο, επέλεξαν το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό των εργαζομένων τους.

Το OPTISHIFT παρέχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα ώστε να καλυφθούν οι καθημερινές λειτουργικές ανάγκες ανά κατάστημα και να διασφαλιστεί το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, ενώ παράλληλα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της εταιρίας σχετικά με το Ψηφιακό Ωράριο.

Συγκεκριμένα, αφενός διασφαλίζει τη νομιμότητα του προγράμματος βαρδιών, έχοντας ενσωματωμένη την εργατική νομοθεσία και εκτελώντας αυτόματους ελέγχους του προγράμματος, αφετέρου υποστηρίζει μέσω κατάλληλου μηχανισμού την αποστολή του προγράμματος ψηφιακά προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.