Η ΕΛΒΑΛ, ο μεγαλύτερος παραγωγός προϊόντων αλουμινίου στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια και πλέον μια παγκόσμια δύναμη στη Βιομηχανία Αλουμινίου, επέλεξε το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων της στη μονάδα παραγωγής στα Οινόφυτα.

Η ΕΛΒΑΛ αξιοποιεί τις δυνατότητες του OPTISHIFT για δημιουργία, προσαρμογή και ανάθεση ειδικών μοτίβων βαρδιών στις ομάδες εργαζομένων της, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τις σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες από την ομάδα της PRIMARY.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΛΒΑΛ διασφαλίζει την ισονομία και τη νομιμότητα του προγράμματος εργασίας, καλύπτοντας παράλληλα τις λειτουργικές ανάγκες ανά ειδικότητα – ακόμα και για την περίοδο των καλοκαιρινών αδειών – και ικανοποιώντας τους όποιους προσωπικούς περιορισμούς ανά εργαζόμενο