Η MIKEL, η πρώτη ελληνική αλυσίδα καταστημάτων καφεστίασης, επέλεξε το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων της.

Μέσω του OPTISHIFT, η MIKEL επιτυγχάνει την ισονομία στην κατανομή των βαρδιών και των ρεπό μεταξύ των εργαζομένων της, αλλά και το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης για τους πελάτες της.

Τέλος, μέσω του OPTISHIFT πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι συμμόρφωσης του προγράμματος με την εργατική νομοθεσία, ενώ η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τη νέα διαδικασία δήλωσης των προγραμμάτων εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μέσω του Ψηφιακού Ωραρίου.