Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων στη χώρα μας με ισχυρό εξαγωγικό, επέλεξε το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων της.

Μέσω των λειτουργιών του OPTISHIFT, η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ επιτυγχάνει τον βέλτιστο προγραμματισμό βαρδιών όσον αφορά την προσαρμογή στον εκάστοτε φόρτο εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομιμότητα του προγράμματος, τη δίκαιη κατανομή των βαρδιών και των Ρεπό, καθώς και την αυτοματοποιημένη και συνεχή ροή όλης της σχετικής πληροφορίας, μέσω της διασύνδεσης του OPTISHIFT με τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.