Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού

Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, παράγει το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων και του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου.

Παρακολουθήστε την αποδοτικότητα

Το OPTISHIFT προσφέρει πλούσια γκάμα δεικτών, μετρητών και αναφορών παρακολούθησης της αποδοτικότητας του προγράμματος βαρδιών. Διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των περιορισμών και των προτιμήσεων των εργαζομένων, το OPTISHIFT δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ελέγχουν την ισονομία του προγράμματος, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το κόστος και μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα.

Μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός

Το OPTISHIFT επιτρέπει την κατάρτιση λεπτομερούς προγράμματος βαρδιών για το άμεσο μέλλον, αλλά και προσχεδίου προγράμματος για το απώτερο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνει και επιταχύνει τον προγραμματισμό, μειώνοντας τον χρόνο προετοιμασίας και βελτιστοποιώντας τη στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Προηγμένη λειτουργικότητα

Το OPTISHIFT προσφέρει μοναδική λειτουργικότητα, όπως: αυτόματο προγραμματισμό μέσω βελτιστοποίησης, πρόβλεψη & διαχείριση των λειτουργικών απαιτήσεων σε προσωπικό, δημιουργία μοτίβων βαρδιών, αυτόματο έλεγχο νομιμότητας προγράμματος, γραφήματα κάλυψης κ.ά.

Σύγχρονο γραφικό περιβάλλον

Το OPTISHIFT χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού και σχεδιασμού γραφικού περιβάλλοντος. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το λογισμικό εύκολο να υιοθετηθεί άμεσα και να χρησιμοποιείται καθημερινά, επιτρέποντας στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με το σύστημα με πολύ απλό τρόπο, χωρίς να απαιτούνται γνώσεις χειρισμού Η/Υ.