22 Ιουλίου 2022 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Μέσω της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και συγκεκριμένα του Προγράμματος Ι “Ψηφιακά Εργαλεία MME δίνεται η δυνατότητα επιδότησης 90% για την αγορά ή τη μίσθωση του Συστήματος Προγραμματισμού Βαρδιών OPTISHIFT.

Η δράση αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και σκοπός της είναι να βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις να προβούν στην αγορά και την αξιοποίηση νέων Ψηφιακών Εργαλείων, με το ύψος των επιλέξιμων δαπανών που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα να κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες μπορούν να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης έως 14 Σεπτέμβρη στην Online πλατφόρμα.

Παράλληλα, με δεδομένες τις επικείμενες αλλαγές στον τρόπο υποβολής των προγραμμάτων εργασίας μέσω του Ψηφιακού Ωραρίου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, οι οποίες ουσιαστικά καθιστούν αναγκαία την απόκτηση ενός συστήματος για τη δημιουργία και τη διαχείριση του προγράμματος εργασίας, η δυνατότητα επιδότησης αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για μια επιχείρηση να προετοιμαστεί εγκαίρως για τη νέα εποχή.

Πέραν βέβαια της υποχρεωτικής αλλαγής στη διαδικασία υποβολής των προγραμμάτων εργασίας, το σύστημα OPTISHIFT έχει σημαντικά οφέλη για τη λειτουργία μιας εταιρίας, όπως:

  • Εύκολη & γρήγορη προετοιμασία του προγράμματος βαρδιών
  • Διασφάλιση της νομιμότητας του προγράμματος βαρδιών (11ωρα, Ρεπό, συνεχόμενες ημέρες εργασίας, κλπ.)
  • Βέλτιστη προσαρμογή στον εκάστοτε φόρτο εργασίας, χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου
  • Ισονομία και αίσθηση δικαίου μεταξύ των εργαζομένων
  • Αναλυτικό Reporting (π.χ. προγραμματισμένες ώρες εργασίας, υπερωρίας, εργασίας σε Κυριακές / Αργίες, κλπ.)
  • Διασύνδεση με 3α συστήματα (π.χ. ωρομέτρηση, μισθοδοσία, κλπ.)
2022-07-22T16:01:26+02:00

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Go to Top