Το κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης Θησέας, επέλεξε το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό βαρδιών & αδειών των εργαζομένων της για το νοσηλευτικό αλλά και το διοικητικό προσωπικό.

Μέσω της προηγμένης λειτουργικότητας του OPTISHIFT, το κέντρο Θησέας έχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός αποδοτικού προγράμματος βάσει των καθημερινών λειτουργικών απαιτήσεων, τηρώντας όλους τους περιορισμούς της εργατικής νομοθεσίας αλλά και τυχόν ατομικούς περιορισμούς των εργαζομένων.

Παράλληλα, πέραν της διασφάλισης της νομιμότητας του προγράμματος βαρδιών με αυτοματοποιημένους ελέγχους και σχετικές ειδοποιήσεις στους χρήστες, το OPTISHIFT υποστηρίζει μέσω κατάλληλου μηχανισμού την αποστολή του ψηφιακού ωραρίου προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.