Τα IKEA, ο παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά επίπλων οικιακής χρήσης, χρησιμοποιούν το OPTISHIFT για τον βέλτιστο προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων τους στα καταστήματά τους στην Κύπρο από το 2014. Το OPTISHIFT χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση, διασφαλίζοντας την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης για καθένα από τα τμήματα των καταστημάτων. Το 2019 τα καταστήματα IKEA επεξέτειναν την άδεια χρήσης του OPTISHIFT για το νέο σημείο παραλαβής και παραγγελίας στη Λεμεσό.