Η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ Α.Ε.Ε., εταιρεία που ιδρύει και λειτουργεί τα καταστήματα STARBUCKS στην Ελλάδα, επέλεξε τη λύση OPTISHIFT για τον προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων της.