Μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας σε επιλεγμένα καταστήματα, το OPTISHIFT έχει πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία για την κατάρτιση, τον έλεγχο και την κατάθεση του προγράμματος βαρδιών του συνόλου των εργαζομένων κάθε ειδικότητας σε ολόκληρο το δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας.

Η εκπαίδευση στη χρήση του OPTISHIFT κάλυψε τους χρήστες όλων των καταστημάτων ΑΒ Βασιλόπουλος , και η πλήρης υιοθέτηση του συστήματος ολοκληρώθηκε μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για κάθε κατάστημα.

Σημειώνεται ότι η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ηγέτιδα εταιρεία λιανικού εμπορίου στην ελληνική αγορά και θυγατρική ενός από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στον χώρο του λιανικού εμπορίου παγκοσμίως, του Ομίλου Ahold Delhaize, έχει ήδη επιλέξει το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων της και στις 3 κεντρικές αποθήκες της από το 2016.

Επικοινωνήστε με την PRIMARY για να ανακαλύψετε την πλήρη λειτουργικότητα του OPTISHIFT και να μάθετε πώς η εταιρία σας μπορεί να επωφεληθεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την εφαρμογή ενός εξειδικευμένου Συστήματος Προγραμματισμού Βαρδιών.