Η ‘ALE, η μεγάλη ελληνική εταιρία γυναικείας ένδυσης, επέλεξε το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό των βαρδιών των εργαζομένων των καταστημάτων της. Το OPTISHIFT βοηθά την ‘ALE να ανταποκριθεί στις λειτουργικές απαιτήσεις της, διασφαλίζοντας παράλληλα το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.