Η PRIMARY ανέπτυξε άμεσα και ενσωμάτωσε στο σύστημα OPTISHIFT όλα τα νέα Έντυπα Ειδικού Σκοπού που ανακοινώθηκαν από την Επιθεώρηση Εργασίας με σκοπό την υποβολή τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Επιπλέον, προστέθηκαν και όλοι οι νέοι τύποι απουσιών (Άδεια Ειδικού Σκοπού, κ.τ.λ.).