Η CQS επέκτεινε την άδεια χρήσης του OPTISHIFT προκειμένου να προγραμματίσει βέλτιστα τις βάρδιες για πρόσθετες ομάδες εργαζομένων. Η CQS, ηγέτης στις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών, παρέχει καινοτόμες λύσεις σε όλους τους πελάτες της. Το OPTISHIFT δίνει τη δυνατότητα στη CQS να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού της, παρέχοντας παράλληλα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.