Το OPTISHIFT αποτελεί εδώ και 12 χρόνια μια ολοκληρωμένη λύση για τη διασφάλιση της ορθότητας και νομιμότητας του προγράμματος βαρδιών, αφού χρησιμοποιείται ήδη για την κατάρτιση και την κατάθεση στην Επιθεώρηση Εργασίας του προγράμματος βαρδιών για περισσότερους από 20.000 εργαζομένους σε εταιρίες από όλους τους τομείς της αγοράς (Λιανικό Εμπόριο, Βιομηχανία, Υπηρεσίες, Φιλοξενία & Διασκέδαση, κλπ.)

Προσφέροντας λειτουργίες όπως οι αυτόματοι έλεγχοι νομιμότητας – τόσο κατά τη δημιουργία, όσο και πριν την κατάθεση του προγράμματος – και η αυτοματοποιημένη δημιουργία αναφορών προς την Επιθεώρηση Εργασίας (αρχικό πρόγραμμα / τροποποιητικές / υπερεργασία / υπερωρία), το OPTISHIFT εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την πληρότητα της πληροφορίας σε οποιοδήποτε στάδιο διαμόρφωσης του προγράμματος βαρδιών.

Πλέον, το OPTISHIFT είναι έτοιμο για τις επερχόμενες αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία, με την υποχρεωτική εφαρμογή εντός του έτους του Ψηφιακού Ωραρίου και της Ηλεκτρονικής Κάρτας Εργασίας, εργαλεία που θα επιτρέπουν στην Επιθεώρηση Εργασίας την πραγματοποίηση ελέγχων νομιμότητας του προγράμματος βαρδιών σε πραγματικό χρόνο.

Η τεχνολογική βάση του OPTISHIFT επιτρέπει, τόσο την ταυτόχρονη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο όλων των εμπλεκόμενων μερών, όσο και τη διασύνδεση με 3α συστήματα μέσω των πλέον εξελιγμένων και ασφαλών μηχανισμών.

Επικοινωνήστε με την PRIMARY για να μάθετε πώς η εταιρεία σας μπορεί να μεταβεί ομαλά στη νέα εποχή του Ψηφιακού Ωραρίου, διασφαλίζοντας μέσω του OPTISHIFT τη Διαφάνεια, τη Νομιμότητα και την Εγκυρότητα του προγράμματος βαρδιών.