Η PRIMARY ανακοινώνει νέα έκδοση και καινούργιο μοντέλο αδειοδότησης του OPTISHIFT που προσφέρουν ένα πλήρως ευέλικτο πλαίσιο για τον ακριβή καθορισμό των χαρακτηριστικών λειτουργίας του λογισμικού. Πλέον δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες της εταιρείας σας. Ξεκινώντας από τις δύο βασικές εκδόσεις, Basic & Advanced, μπορείτε να καθορίσετε ελεύθερα την περαιτέρω παρεχόμενη λειτουργικότητα μέσω μιας μακράς λίστας πρόσθετων λειτουργιών. Όλες οι διαθέσιμες επιλογές είναι συμβατές με δυο δυνατότητες φιλοξενίας: Server Πελάτη ή Server PRIMARY (SaaS – Cloud). Επιπλέον, η PRIMARY προσφέρει δύο τύπους αδειών ανάλογα με τη διάρκειά τους: μόνιμη και περιορισμένης διάρκειας. Συνδυάζοντας όλες τις διαθέσιμες επιλογές, είναι βέβαιο ότι μπορείτε πάντα να βρείτε την κατάλληλη λειτουργικότητα, το σχήμα εγκατάστασης και τον προϋπολογισμό που ταιριάζει στην εταιρεία σας.