Στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου καταστημάτων / εγκαταστάσεων (π.χ. υποκαταστήματα τραπεζών, ATMs, καταστήματα λιανικής πώλησης κ.λ.π.), η PRIMARY ανέπτυξε το σύστημα Βελτιστοποίησης Τοποθεσίας Εγκαταστάσεων (Facility Location Optimization). Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές παραμέτρους που εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού και συγχώνευσης δικτύων εγκαταστάσεων, η PRIMARY προσφέρει το FLO ως ολοκληρωμένη λύση που επιτυγχάνει τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης ενός δικτύου εγκαταστάσεων, ικανοποιώντας τους επιβαλλόμενους περιορισμούς. Το μοντέλο παραμετρικής βελτιστοποίησης επιτρέπει την ενσωμάτωση των ειδικών ανά περίσταση στόχων και επίσης σέβεται όλους τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία σχεδιασμού του δικτύου.