Θέλετε να μάθετε το μέλλον; Τώρα μπορείτε να το υπολογίσετε με το FORESIGHT, το λογισμικό Forecasting & Budgeting της PRIMARY. Ο ενσωματωμένος μηχανισμός μαθηματικής πρόβλεψης αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και προσδιορίζει τις τάσεις και τα εποχιακά μοτίβα. Επιπλέον, το FORESIGHT λαμβάνει υπόψη τα μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τις πωλήσεις, όπως καμπάνιες μάρκετινγκ, έκτακτα φαινόμενα ή ακόμα και ακραίες καιρικές συνθήκες. Το FORESIGHT υποστηρίζει επίσης κατάλληλες λειτουργίες που επιτρέπουν τη μετατροπή των προβλέψεων πωλήσεων σε οποιοδήποτε είδος προϋπολογισμού, για σκοπούς Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Παραγωγής, Μεταφορών κ.λ.π. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια επίδειξη του FORESIGHT και μάθετε πώς μπορείτε να προϋπολογίσετε το μέλλον.