Τα καταστήματα IKEA επέκτειναν την άδεια χρήσης του OPTISHIFT για να καλύψουν τις ανάγκες προγραμματισμού του εργατικού δυναμικού για το νέο σημείο παραλαβής και παραγγελίας στην Λεμεσό. Τα καταστήματα IKEA, ο παγκόσμιος ηγέτης στα έπιπλα οικιακής χρήσης, χρησιμοποιεί το OPTISHIFT για τα καταστήματά του στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο από το 2014. Το OPTISHIFT επιτρέπει στα ΙΚΕΑ να εκμεταλλευτεί πλήρως τη δυναμική του προσωπικού τους, παρέχοντας παράλληλα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.