Τα καταστήματα IKEA επέκτειναν την άδεια χρήσης του OPTISHIFT για να καλύψουν τις ανάγκες προγραμματισμού του εργατικού δυναμικού για το νέο σημείο παραλαβής και παραγγελίας στην Καλαμάτα. Τα καταστήματα IKEA, ο παγκόσμιος ηγέτης στα έπιπλα οικιακής χρήσης, χρησιμοποιεί το OPTISHIFT για τα καταστήματά του στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο από το 2014 και επεκτείνει συνεχώς τη χρήση του λόγω των μεγάλων πλεονεκτημάτων όσον αφορά τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ελαχιστοποίηση του κόστους εργασίας.