Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη, μία από τις παλαιότερες εταιρείες λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα, επέλεξαν το OPTISHIFT για να βελτιστοποιήσουν τον προγραμματισμό των ωρών εργασίας του προσωπικού τους. Ο ακριβής προγραμματισμός των βαρδιών των εργαζομένων θα οδηγήσει στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε αυξημένες πωλήσεις. Μέσω του OPTISHIFT, η εταιρεία θα μπορεί επιπλέον να παρακολουθεί ειδικούς δείκτες παραγωγικότητας και να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό.